Betingelser for trailerudlejning

  • Steenbergudlejning ApS kan ikke gøres ansvarlig for skader på personer eller gods, opstået i forbindelse med anvendelse af det lejede materiel.

  • Steenberg Udlejning ApS kan ikke gøres erstatningspligtig for direkte, såvel som indirekte tab.

  • Det lejede skal ved tilbagelevering være afleveret i rengjort stand - ved manglende rengøring opkræves minimum kr. 499,- + moms

  • Det lejede skal returneres til aftalt tid. Ved for sen aflevering, uden forudgående aftale, faktureres kr. 300,- + moms pr. påbegyndt dag.

  • Såfremt en lejeperiode ikke afbestilles, og det lejede ikke afhentes, faktureres der for hele lejeperioden.

  • Traileren er kaskoforsikret, som dækker skader på traileren. Ved skade på trailer opkræves en selvrisiko på kr. 2.500,- + moms

  • Småskader ved udlejning såsom defekte lygteglas, defekte stik, wiretræk til påløbsbremse mm. Afregnes direkte mod kontant betaling.

  • Ansvarspådragende skader skal dækkes af det trækkende køretøjs ansvarsforsikring. Det er lejers ansvar, at forsikringen dækker kørsel med trailer.

  • Det er lejers eget ansvar at være i besiddelse af det / de kørekort, der er nødvendige for, at vogntoget kan føres lovligt.

  • Alle bøder / afgifter, f.eks. parkeringsafgifter, afholdes af lejer, og er Steenberg Udlejning ApS uvedkommende. Skal en bøde eller afgift viderefaktureres, pålægges kr. 250 + moms i gebyr.